با توجه به ارزش بالای منابع آب های زیر زمینی و نیاز روز افزون به آب، بهره برداری مفید و موثر از این منابع بسیار با اهمیت است. استفاده از لوله های جدار چاه مشبک و ساده PVC-u بهره برداری مقید و عمر طولانی چاه ها را تضمین میکند. همچنین نظر به اینکه حفر و تجهیز چاه های آب پر هزینه است ، لذا به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ها و بروز خسارات جانبی، پیشنهاد می گردد با در نظر گرقتن ویژگی و محاسن لوله های PVC-u نسبت به لوله های فلزی ، کشاورزان را به استفاده بیشتر از این لوله ها تشویق نمود .

لوله های چاه و زهکشی پلیمر گلپایگان طبق استاندارد آلمانی DIN4925 تولید می شوند و ااز سایز 80 تا 400 میلیمتر تولید می شوند. این لوله ها قابلیت تولید با پهنای شیار های گوناگون دارند :

پهنای شیار 0.75 میلیمتر
پهنای شیار 1 میلیمتر
پهنای شیار 1.5 میلیمتر
پهنای شیار 2 میلیمتر
پهنای شیار 3 میلیمتر
پهنای شیار 4 میلیمتر
لوله جدارچاه شیاردار
این لوله ها جهت فیلتر آب در انواع مختلف از لحاظ تعداد ، پهنا ، فاصله و قطر شیارها بر اساس استاندارد آلمان تولید که شیارهای مذکور به شکل ستونی و عمود بر محور لوله ها تعبیه و ایجاد می گردد . طول این لوله ها مطابق استاندارد بیشتر از 4 متر نمی باشد .

لوله جدارچاه بدون شیار
طول این لوله ها مطابق استاندارد بیشتر از 4 متر نبوده و در طولهای 1 ، 2 ، 3 و 4 متر به عنوان طول مفید به بازار عرضه می گردد .

لوله های پری پکد
لوله های پری پکد (Pre Packed) برای استفاده در جدار چاه آب در مناطق ساحلی و شنزار جهت جلوگیری از ورود شن به داخل حلقه چاه و بالا بردن بازده و عمر پمپ طراحی و ارائه گردیده است . این نوع لوله از دو قطر و ضخامت مختلف و بر اساس استاندارد (DIN-4925) تولید می شود که بین دو جداره لوله ، گراول به قطر 3 الی 6 میلیمتر جاسازی شده که به صورت فیلتر عمل کرده و از ورود شن به داخل حلقه چاه جلوگیری نموده و در نتیجه آب حاصله تمیز و عاری از عوامل خورندگی می باشد . قابل ذکر است این لوله در مناطق خشک ، جهت چاههای عمیق ، مناطق آتشفشانی و آب گرم کاربرد ندارد .

ابزار چاه

هیچ محصولی یافت نشد.
×