لوله و اتصالات تک لایه

لوله تک لایه یزد لوله

69,280تومان2,846,640تومان

اتصالات پنج لایه

سه راهی 180 دیواری پرسی

81,648تومان104,094تومان

اتصالات پنج لایه

سه راهی توپیچ پرسی

64,737تومان80,221تومان

اتصالات پنج لایه

سه راهی تبدیلی پرسی

49,780تومان134,959تومان

اتصالات پنج لایه

جعبه کلکتور

388,800تومان713,880تومان

اتصالات پنج لایه

بوشن توپیچ کوپلی

25,858تومان94,136تومان

اتصالات پنج لایه

سه راه توپیچ کوپلی

70,030تومان223,227تومان
×
question