اتصالات پنج لایه

سه راهی 180 دیواری پرسی

113,200تومان144,272تومان
111,628تومان141,340تومان

اتصالات پنج لایه

سه راهی توپیچ پرسی

64,737تومان80,221تومان

اتصالات پنج لایه

مهره ماسوره توپیچ پرسی

56,175تومان211,280تومان

اتصالات پنج لایه

سه راهی تبدیلی پرسی

69,030تومان195,280تومان

اتصالات پنج لایه

جعبه کلکتور

360,000تومان660,000تومان
85,672تومان104,098تومان

اتصالات پنج لایه

مغزی توپیچ روپیچ رزوه‌ ای

17,794تومان42,554تومان

اتصالات پنج لایه

فوم لوله

950تومان2,025تومان

اتصالات پنج لایه

فوم رولی گرمایشی از کف

9,400تومان53,300تومان
در انبار موجود نمی باشد

اتصالات پنج لایه

مغزی

38,425تومان89,727تومان
×